J Á S Z – N A G YK U N – S Z O L N O K M E G Y E I R E N D Ő R – F Ő KA P ITÁ N Y S Á G E L EKTR O N IK U S L AK O S S Á G I B Ű N M E G E L Ő Z É S I I N F O R M ÁCI Ó S R E N D S Z E R 2020. december havi különszám Biztonságos advent